ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯเริ่มออกรวงแล้ว

นับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มาร่วมกิจกรรมปักดำข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้  ณ พื้นที่ตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ดฯ บัดนี้ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฯ ได้ออกรวงแล้ว

 

 

Additional information