ขอน้อมส่งเสด็จ สู่สวรรคาลัย

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณ

พระองค์เสด็จฯ สู่วรรคาลัย

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ มทร.อีสาน


Additional information