กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

  • พิมพ์

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

 

 

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่นาแปลงใหญ่ โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตัวแทนโรงเรียน พร้อมนักเรียนในพื้นที่ตำบลหินกอง ผู้บริหาร และ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กิจกรรมภายในงานมีการแข่งขันว่าว แข่งขันเป่าปี่ฟางข้าว แข่งขันนวดข้าว แข่งขันเกี่ยวข้าว บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

 

 

 

  

 

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า โครงการสืบสานวัฒนธรรมลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างชุมชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และเพื่อประชาสัมพันธ์ ความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ตั้งอยู่ใจกลางทุ่งกุลาร้องให้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาในอนาคต