ปลูกต้นยางนา ถวายแม่ของแผ่นดิน

ปลูกต้นยางนา ถวายแม่ของแผ่นดิน

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ (เจ้าคณะตำบลหินกอง) จัดโครงการ “ปลูกต้นยาง ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” นำโดยท่านอธิการบดี ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง และ พระครูปิยธรรมาภิมณฑ์ ในงานได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ตำบลหินกอง ร่วมปลูกต้นยาง ณ บริเวณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

 

 

 

          หลังจากปลูกต้นยางนาเสร็จช่วงเช้า ช่วงบ่าย ทางคณะครูอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมทั้ง ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ตำบลหินกอง ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดป่าโนนมันป่า

 

จัดนิทรรศการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน

เข้าร่วมจัดนิทรรศการสหวิทยาการเพื่อการวิจัย และพัฒนาที่ยั่งยืน

           เมื่อวันพุธที่ 3 มิ.ย. 58 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมดังกล่าว กำหนดจัดในวันที่ 3 - 4มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 15.30 น. ด้วย เนื้อหาที่นำเสนอในงานคือ กรอบแนวคิดการตั้งมหาวิทยาลัยสหวิทยาการ นำทีมโดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ อาจารย์ ภานุมาส เรืองทิพย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ อาจารย์ สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ และ พ่อคำเดื่อง ภาษี (ปราชญ์แผ่นดิน) พร้อมด้วยพนักงานประจำศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้

  

  

 

Additional information